Informatie voor scholen


Fier Op is een docentenpool van 65+ docenten voor het voortgezet onderwijs. Bij ons kunt u docenten inlenen voor verschillende vakken. Onze docenten zijn bevoegd, bekwaam en gepassioneerd voor het onderwijs. 

Onze docenten zijn vaak net met pensioen, maar nog niet klaar met het onderwijs. Ze hebben jarenlang met veel plezier lesgegeven. Naast het lesgeven waren er ook aspecten van het onderwijs die ze minder leuk vonden zoals bijvoorbeeld vergaderingen en studiedagen. Tijdens die momenten werd er nog wel eens verlangd naar het pensioen. Op de momenten dat ze weer voor de klas stonden verdween dat verlangen vaak weer als sneeuw voor de zon. 

Voor deze docenten biedt Fier Op de oplossing. Onze docenten geven (ondersteunings)lessen en alles wat daar direct mee te maken heeft. Aan alles daaromheen nemen ze niet deel: geen vergaderingen (behalve incidentele leerlingbesprekingen), geen studiedagen en geen PPP-gesprekken.

Onze docenten kunnen ingeleend worden voor vervanging, overbrugging en het geven van ondersteuningslessen, bijvoorbeeld voor het wegwerken van achterstanden die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan. De kosten voor het inlenen van docenten bij Fier Op zijn vergelijkbaar met ervaren docenten zelf direct in dienst te nemen (exclusief btw).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fier Op door een mail te sturen naar info@fierop.nl of te bellen naar 06 23 87 88 93.